Důležité informace k rezervaci

Rekreační šek

 

 1. EMOTION rekreační šek opravňuje dvě osoby k rekreačnímu pobytu specifikovanému v pozvánce. EMOTION rekreační šek nelze proplatit v hotovosti. Náhrada za nevyužité nebo jen částečně využité služby není možná. Nevyčerpané poukázky propadají.
 2. Prodloužení pobytu za aktuálně platnou cenu pokoje je možné a lze jej objednat u EMOTION rezervační centrály on-​line rezervačním formulářem/rezervační poukázkou. Váš pokoj tím bude již předem rezervován na celou dobu vaší dovolené. Platba se provádí přímo v partnerském hotelu.
 3. Majitelem tohoto EMOTION rekreačního šeku může být pouze osoba starší 18 let.
 4. Rekreační šek pozbývá platnosti, pokud není využit (provedení rezervace a absolvování pobytu) v době své platnosti. Majitel rekreačního šeku, příp. Spolucestující osoba může ve stejném hotelu využít pouze jeden rekreační šek. Jejich propojení v bezprostředně po sobě jdoucích intervalech není možné. Organizování seminářů či skupinových pobytů není dovoleno.
 5. Rekreační šek v sobě nezahrnuje náklady na dopravu, místní a lázeňské poplatky, popřípadě parkovné.
 6. Stornování již potvrzené rezervace není možné. Pokud však z vaší strany dojde ke stornování pobytu nebo pokud pobytu nevyužijete, poukaz propadá bez jakéhokoliv nároku na náhradu. Poukaz propadá rovněž při částečném stornování pobytu, tj. např. při stornování prodloužení pobytu, pobytu doprovázející osoby apod. Za změnu rezervace poukazem již potvrzeného pobytu je účtován manipulační poplatek 50,- Euro. O této změně musí být rezervační centrála bezpodmínečně vyrozuměna předem.
 7. Všechny nabídky jsou činěny s předpokladem, že budou k dispozici příslušné pokoje. EMOTION je oprávněna nahradit hotel jiným hotelem, zařadit do nabídky další hotely, případně z ní některé hotely vyřadit. Emotion si vyhrazuje právo nahradit tento rekreační šek šekem novým, zejména v případě, kdy kvůli mimořádné situaci ve stavu rezervací není možné provedení rezervace v požadovaném termínu, příp. v požadovaném hotelu. EMOTION se bude vždy snažit o řešení, které bude pro zákazníka co nejpříznivější.
 8. Rekreační šek ztrácí platnost, prodá-​li ho jeho příjemce třetí osobě.
 9. Všechny uvedené informace o cenách, aranžmá a informace o nabídce služeb hotelů v tomto šeku a na stránce www.emotion-​service.com jsou údaje, které nám poskytly hotely. Za správnost těchto údajů odpovídají jednotlivé hotely. Nabídka ubytování a aranžmá jednotlivých hotelů se může z důvodů dlouhé platnosti šeků měnit.
 10. Rezervace pobytu může být prováděna výhradně u rezervační centrály, a to on-​line na stránkách www.emotion-​service.com nebo na emalovou adresu office@​emotion-​service.com. Rezervaci pobytu proveďte porsím 7 dní až 8 týdnů pred nejbližším požadovaným termínem pobytu u EMOTION rezervační centrály. Jakmile rezervaci příslušný hotel potvrdí, obdržíte od rezervační centrály Potvrzení o rezervaci. Potvrzení o rezervaci je třeba při příjezdu do hotelu odevzdat na recepci. Pokud by v souvislosti s vámi požadovaným hotelem nebo požadovaným termínem vznikly problémy, rezervační centrála vás bude okamžitě kontaktovat.
 11. Rychlé zpracování rezervace umožníte tím, že veškeré údaje o své osobě vyplníte při on-​line rezervaci nebo v rezervační poukázce úplně a čitelně. Odesláním on-​line rezervace či podpisem rezervační poukázky stvrzujete, že vámi uvedené údaje při rezervaci jsou pravdivé a že souhlasíte s tím, aby byly zpracovány elektronicky.
 12. Není-​li možno poukaz z důvodů ležících mimo vliv příslušného hotelu anebo EMOTION (tzn. v případě vyšší moci nebo jiných nepředvidatelných událostí), jsou EMOTION a rezervovaný hotel od plnění vůči majiteli poukazu osvobozeni.
 13. Rezervace pobytu přímo v hotelu není možná.
 14. Do hotelu, který jste si vybrali, nejezděte nikdy dříve, než obdržíte od rezervační centrály Potvrzení o rezervaci. Pobyt bez něj není možný. Váš pokoj bude v den příjezdu připraven od 14.00 hodin a bude pro vás rezervován do 18.00 hodin s výjimkou případu, kdy bude příslušný hotel včas informován o vašem pozdějším příjezdu. V den odjezdu vám bude pokoj k dispozici do 10.00 hodin.